green card

İşçinin kusurlu halinde tazminat durumu

İş sözleşmeleri belirli de olsa belirsiz de olsa bazı hallerin ortaya çıkması halinde taraflarca iş sözleşmesi feshedilebilir. İşveren, İş Kanunu’na dayandırarak sözleşmesini, süresinin sonunu beklemeden derhal feshedebilir.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:55
İşçinin kusurlu halinde tazminat durumu

AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN İŞÇİ TAZMİNAT ALMADAN NASIL ÇIKARILIR?

İş sözleşmeleri belirli de olsa belirsiz de olsa bazı hallerin ortaya çıkması halinde taraflarca iş sözleşmesi feshedilebilir. İşveren, İş Kanunu’na dayandırarak sözleşmesini, süresinin sonunu beklemeden derhal feshedebilir. Söz konusu bu haller nelerdir?

İŞ KANUNU’ NUN 25. MADDESİ GEREĞİNCE

İş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal feshinde çalışan personelin kusurlu davranış biçimini mutlak suretle belgelemesi gerekmektedir. İşçinin kusurlu davranışıyla ilgili olarak işyerindeki işçi, ustabaşı veya diğer tanık olabilecek personelle ya da olaya tanıklık edebilecek diğer 3. kişilerle olayı açıklayan bir tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Hatta noter aracılığı ile tespitte bulunması daha bile sağlıklıdır.

Mutlak suretle çalışan personel işçinin konuyla ilgili mazereti araştırılmalı ve savunması istenerek olayın ne kadar doğru olduğu araştırılmalıdır. Olur ya işçi savunmadan kaçınabilir. Bu durumda oradaki diğer işçilerle düzenlenecek bir tutanakla tespit edilebilir. Olayı gören şahitlerin ifadesine başvurulması daha doğrudur.

Örneğin; işe gelmeyen personelin akıbetinin işverence araştırılması gerekmektedir. Bu sebepten işe gelmeyen personele noter aracılığı ile tebligat yapılmalı ve işe gelmeme sebebi araştırılmalıdır. Eğer haklı mazereti olmadığı keşfedilirse iş sözleşmesinin feshi yoluna gidilebilir.

İşveren iş sözleşmesinin hangi sebepten dolayı 25/2 maddesine göre feshedildiğini, işçiye muhakkak tebliğ etmelidir. Lakin, bu fesih yetkisinin işverenin olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde yapması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken husus, 6 iş günü geçtikten sonra işçinin iş sözleşmesinin örneğin; eksik çalışma vb. nedenlerden dolayı, olayın meydana geldiği tarihten daha önceki bir tarihte feshedilmesi söz konusu olduğu hallerde işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenilmesi kaçınılmazdır.

www.haberhurriyeti.com / SERRA AYTAÇ

eskisehir escort ankara escort escort samsun escort bayan bursa

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir