Son Dakika
25 Haziran 2018 Pazartesi
green card

9 Eylül’ün bilinmeyenleri

Dönemin gazetelerinde yer verilenler ışığında İzmir’de durum:

09 Eylül 2017 Cumartesi, 16:38
9 Eylül’ün bilinmeyenleri

3 yıl, 3 ay, 24’üncü gün

9 Eylül’ün bilinmeyenleri

Dönemin gazetelerinde yer verilenler ışığında İzmir’de durum:

İzmir’de 3 Eylül’de halk galeyan içerisinde Yunan bankalarına koşarak paralarını almaya çalışmıştı (İkdâm, 4 Eylül 1922, 2). Yunan bankaları ise halkın para talebine yanıt vermekte güçlük çekmişti. (İkdâm, 5 Eylül 1922, 1). Halk, bankalarda kuyruklar oluşturmuş ve şehirde ticari hayat durmuştu (Hâkimiyet-i Milliye, 6 Eylül 1922, 2; Peyâm-ı Sabâh, 5 Eylül 1922, 1)..

Yunan Milli bankası 6 Eylül’de gişelerini kapatarak paraları Atina bankasına depozito etmişti (Islahât, 7 Eylül 1922, 1; Sada-yı Hak, 7 Eylül 1922, 1). Mevcut paralar zırhlı gemilere taşınmış(Hâkimiyet-i Milliye, 7 Eylül 1922, 1) ve birkaç gün sonra 8 Eylülde Epiruhi vapuruyla Yunan bankaları, hazine evrakları ve maliye veznesi Atina’ya sevk edilmiş- ti(İkdâm, 9 Eylül 1922, 1; Peyâm-ı Sabâh, 9 Eylül 1922, 1; Şark, 8 Eylül 1922).

Rum tüccarları, kendilerini yanlışa sevk ettiklerine inandıkları İstanbul Patrikliğine ağır sözler sarf ederek bir daha bu kuruma iane vermeyeceklerini belirtmekteydiler. (TİTE, 40/183, 183-1). Rum din adamları ve ileri gelenleri ise İzmir’deki Türk halka yaklaşarak beraber yaşamanın faziletini hatırlamıştı.

İzmir’de halk Sterghiades (İzmir’in İşgali boyunca İzmir yüksek komiseri olan Yunan siyasetçi) aleyhine faaliyetlerde bulunmuştu. Hükümet konağı önünde Sterghiades aleyhinde sıklıkla ‚Yuhha‛ diye bağırmıştı. (Vakit, 9 Eylül 1922, 1).

İzmir’de bulunan Fransız Edugarkine kruvazöründen 9 Eylül’de Ankara ve Türk Hükümetinin idaresindeki telsiz istasyonlarına bir telgraf gönderilmişti(Babalık, 10 Eylül 1922, 2):

“İzmir Ceneral Konsolosları, şehrin teslimini müzâkere etmek üzere en yakın Türk Kumandanıyla görüşmek üzere bir mahall-i mülâkat irâesini taleb ederler. 9 Eylül İzmir Ceneral Konsolosları‛’

Mustafa Kemal Paşa, Konsolosların telgrafına aynı gün şu cevabı vermişti: Telgrafnâmenizi aldım. Mümessillerinizi İzmir-Turgutlu-Kasaba şosesiyle Kasabaya gönderiniz. Bir yanlışlığa mahall kalmamak üzere otomobillerde beyaz bayrak bulundurmak muvaffık-ı ihtiyâttır. 9 Eylül Türk Orduları Başkumandanı‛3 (İkdâm, 10 Eylül 1922, 1; Babalık, 10 Eylül 1922, 2; Varlık, 18 Eylül 1922, 1; Yeni Adana, 11 Eylül 1922, 2).

Mustafa Kemal Paşa’nın telgrafında belirttiği Kasaba’daki buluşmaya ‘’Beyaz Bayrak’’ uyarısı nedeni ile gelen olmadı.

Türk uçakları İzmir halkına Türk kuvvetlerinin şehre gireceğini bildiren beyannameler atmıştı. Atılan beyannamede şunlar yazılmıştı:

‘’Türk ordusu yakında İzmir’i kurtaracaktır. İzmir ahâlîsine pek büyük bir sükûnet muhâfaza etmesi ve milliyyetperverlerin davasını kabul eylemesi tavsiye olunur’‛ (İkdâm, 15 Eylül 1922, 1).

İzmir’e Türk ordusunun girişi Türk basını tarafından Süvari Kumandanı Mürsel Paşa’nın Başkumandanlığa çektiği telgraf vasıtasıyla müjdelenmişti: ‚

‘’Muzaffer Milli Ordumuzun yılmaz süvârileri bizler, düşmânın İzmir önündeki son mukavemetini kırarak 9.9.338 saat on buçukta İzmir’e dâhil olduk. Halkın gözyaşlarıyla derin hürmetlerini iblâğ ile bahtiyârım.‛ (Peyâm-ı Sabâh, 19 Eylül 1922, 1; BCA, 30.10/4937M).

eskisehir escort ankara escort escort samsun escort bayan bursa

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir